هیدروموتور چیست؟

موتور هیدرولیک یا هیدروموتور در واقع عملگرهایی هستند که بسته به دوران خود، نیاز به چرخش را در دستگاه‌های صنعتی رفع می‌کنند. بسته به این که موتور به چه شکل دوران و یا چرخش می‌کند، عملگر آن متفاوت است. عملگر پره ای، دنده ای و پیستونی، رایج‌ترین نوع عملگرهای هیدرولیک هستند که می‌توانید آن‌ها را در بازار پیدا کنید!